Groen is zoveel meer dan groen. Groen, dat is je goed voelen in je vel, goed kunnen doen voor de planeet en goed zijn voor elkaar. Die drie zijn onlosmakelijk verbonden voor ons. Het zijn dan ook meteen de speerpunten in ons nieuwe, kleurrijke verhaal.


Goed in je vel

We bewaren de open en groene ruimte in Lede, zodat we met z’n allen kunnen genieten van natuur op wandelafstand. We willen alleen appartementen in het centrum van Lede en Oordegem. En ook daar willen we kwaliteitsvol verdichten, niet alles volbouwen.

We steunen de plaatselijke landbouw, kleinhandel en economie en de verkoop van lokale producten. Lang leve de gezonde korte keten!

We betrekken zoveel mogelijk bewoners bij initiatieven voor een betere woonkwaliteit, mobiliteit, ruimtelijke ordening, klimaat en leefmilieu. Samen werken we aan een goede integratie van onze nieuwe bewoners.

We brengen het Markizaat en het park er rond tot leven. Een lokaal dienstencentrum wordt daarbij een hefboom.


Goed voor de planeet

We planten een speelbos (ruimte om te spelen, aan de Ommeganglaan bv.) en een geboortebos (ruimte om te delen en te genieten).We breiden natuurgebieden uit, verbinden ze met elkaar, verhogen de verscheidenheid en richten ze in zodat iedereen ervan kan genieten.We ondersteunen auto-delen en (elektrisch) fietsen. Ook met minder auto’s is het leven leuk. STOP principe meer dan ooit: bij een verschuiving van de verplaatsingen naar stappen, trappen, gebruik openbaar vervoer zijn er ook meer kansen op ontmoeting. We voorzien energiezuinige gemeentegebouwen van zonnepanelen en helpen actief bij energiezuinig wonen. Een brede school project, Villa Felix, bundelt de krachten voor onderwijs, kunstacademie, kinderopvang, huis van het kind en buurt en beperkt ruimtebeslag en energieverbruik. We willen duurzame energie delen.

 

Een groene buurt op een gezonde planeet, daar wordt iedereen beter van.

Goed voor elkaar

We zorgen ervoor dat iedereen mee kan, ook de inwoners met een beperkt inkomen. De Welzijnsraad wordt hierbij een actieve speler om noden op te sporen en ze gemeenschappelijk, gecoördineerd aan te pakken.

We bouwen voldoende en betaalbare gemeentelijke sociale seniorenflats; we zetten alles in op het halen van het bindend sociaal objectief inzake voldoende aantal sociale huurwoningen. We buigen leegstand en verwaarlozing van woningen om tot een positief gebruik van woningen.

We willen overal veilige schoolroutes  en een veilig fietspad in de kern van Lede (langs de Wichelse Steenweg en de Hoogstraat). Straten in de kernen rond de scholen worden bij voorkeur fietsstraten.

We werken aan toegankelijke en doorlopende voetpaden, ook voor mensen met een rolstoel of een buggy.

 

Een buurt waarin iedereen welkom is en gelijke kansen krijgt, dat voelt goed.