De ultieme tegelcheck

09 Mei 2021

Groen Lede heeft een aantal werkgroepen en een ervan is de werkgroep Mobiliteit. Lea Slos en haar collega’s trokken de straat op en maakten een inventaris van een aantal voetpaden in Lede. “Het voetpadenproject legde mankementen bloot. Tijd nu om die aan te pakken."  

Met het voetpadenproject inspecteerde de werkgroep de straten van Lede en de deelgemeenten op minimumbreedte en obstakels. Het team lette er ook op of mensen met een rolstoel of kinderwagen makkelijk doorgang hadden of niet. De werk- groep concentreerde zich vooral op de centrumzone, schoolomgevingen, de stationsbuurt en de omgeving rond de zorgcentra. Van de 65 straten die geïnventariseerd werden, bleken er ongeveer veertig tekorten te vertonen.
Groen Lede legt deze analyse nu voor aan het college van burgemeester en schepenen. We zijn ervan overtuigd dat samen met de coalitiepartners naar een adequate oplossing wordt gezocht. En gezien de werkgroep Mobiliteit het aan haar naam verplicht is in beweging te blijven, neemt ze de komende weken de fietspaden onder de loep