Groen kiest voor oppositie

05 December 2021

Groen kiest voor oppositie

Zonder vertegenwoordiging in het college is het voor Groen onmogelijk het beleid van de gemeente mee te bepalen. Daarom stapt Groen uit de meerderheid.  

Na het vertrek van Groen schepen Bart Heestermans, heeft Groen geen vertegenwoordiging meer in het college. De 3 meerderheidspartijen zochten de voorbije weken naar een oplossing, maar die is er niet gekomen. Zonder vertegenwoordiging in het college is het voor Groen onmogelijk het beleid van de gemeente mee te bepalen. Daarom stapt Groen uit de meerderheid.


Constructieve oppositie
De partij zal vanuit de oppositie de groene kernthema’s (sociaal, klimaat, milieu, toegankelijk en degelijk bestuur) nauw opvolgen en verdedigen. De uitvoering ervan is trouwens voorzien in meerdere onderdelen van het samen opgestelde meerjarenplan 2020-2025.
Groen zal blijvend actief meewerken aan de lopende grote projecten (bouwen van sociale huurwoningen in kader van het Masterplan; bouwen van een Brede school; oprichten van een 20-tal sociale seniorenflats en lokaal dienstencentrum in het Markizaat).

Nieuwe voorzitter gemeenteraad

Om tot een duidelijke rolverdeling te komen, en tegelijk de continuïteit van de eerstkomende zittingen niet in het gedrang te brengen, zal Jo Maebe tot eind december aanblijven als voorzitter van de gemeente- en OCMW raad. Op 1 januari stelt hij zijn mandaat ter beschikking. Vanaf dan bestaat de Groene fractie uit 2 gemeenteraadsleden.

 

Groen wenst uitdrukkelijk de meerderheidspartijen CD&V en de Coöperatie te bedanken voor de constructieve en positieve samenwerking van de voorbije jaren.