Lokaal Energie en Klimaat Pact: eerste rapport erg slecht voor Lede

17 Februari 2023

Ontstellend gebrek aan concrete initiatieven om engagementen waar te maken 

Op de gemeenteraad van 16 februari 2023 werd het rapport van de gemeente Lede over de uitvoering van het Lokaal Energie en Klimaatpact besproken.
De gemeente engageerde zich namelijk in 2021 om dit pact uit te voeren en is nu verplicht om een eerste rapport voor te leggen.
De resultaten zijn ondermaats.  
We overlopen de voornaamste doelstellingen, geven het behaalde resultaat en onze score:

 

Lokaal Energie en Klimaatpact 1.0.  Stand van zaken 16 02 2023 

 

 

 Aangegane engagementen

Resultaat 02 2023

Rapport

·       Een reductie van de CO2-uitstoot van eigen gebouwen en technische infrastructuur met 40% in 2030 ten opzichte van 2015 te realiseren

De laatste drie jaar geen reductie maar een toename met 19,86% !!

0/10 Score in feite negatief!

 

·       Tegen ten laatste 2030 de openbare verlichting te verLEDden;

39,35% is verLED. (Fluvius)  

 6/10

·       Burgers, bedrijven en verenigingen te stimuleren om samen met het lokaal bestuur de concrete en zichtbare streefdoelen uit de 4 werven van het Pact te behalen.

Geen initiatieven  

 0/10

Bomen planten

 

 

·       Eén boom extra per Vlaming tegen 2030
(+19 000 bomen extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)

Bomen in bosverband of ter compensatie van kappingen (ook door gemeente zelf) tellen niet mee

 0/10

·       1/2de meter extra haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030
(+ 9500 m extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)

 13 m (geveltuintjes)

 1/10

·       Eén extra natuurgroenperk per 1000 inwoners tegen 2030
(=19 perken van 10 m² vanaf 2021 t.e.m. 2030)

 0

 0/10

Verrijk je wijk

 

 

·       50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties
per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030; (950 renovaties voor Lede)

 2 (burenpremie)

1/10 

·       1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners
tegen 2030 die samen voor een totaal geïnstalleerd vermogen zorgen van
0,62 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+38 projecten in 2030)

 7 (zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen)

 3/10

Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar

 

 

·       Per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 (=19 toegangspunten);

 2 (2 deelwagens) 

 1/10

·       Per 100 inwoners 1 laadpunt tegen 2030 (=190 laadpunten);

24 

 2/10

·       1 m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 = 19000 meter

 0/10

 

 

 

Water het nieuwe goud

 

 

·       1m2 ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (= 19 000 m2 ontharding);

3,9 m2 (geveltuintjes)      

 0/10

·       Per inwoner 1m3 extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater
vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=19 000 m3 extra regenwater dat wordt opgevangen voor hergebruik of infiltratie)

 22,3 m3 (subsidie voor aankoop regentonnen)

 1/10

 

 

Eindresultaat van het rapport:

Een zeer beschamend resultaat; dit bestuur komt haar engagementen niet na en het klimaat blijft in Lede verweesd achter.
Het bestuur stelt nu wel dat er een en ander is “gepland” voor de komende periode, maar intussen is er nauwelijks iets “geplant” in de voorbije jaren.
De geplande werken lijken daarbij niets meer dan goede algemene intenties, want er zijn nauwelijks concrete uitvoeringen voorzien. De doelstellingen zelf zijn niet in het recent geactualiseerde meerjarenplan opgenomen en dus ook geen concrete acties.
Opvallend: de schepen kon niet zeggen of de gemeente nu zelf meer bomen gekapt heeft dan aangeplant de voorbije jaren. En ook wist hij niet of de gemeente het overzicht van gemeentelijke gebouwen (toestand in 2019 en evolutie in 2020-2021-2022) reeds had doorgegeven aan Vlaanderen. Nochtans twee onmisbare basiselementen. 

Dit moet absoluut beter kunnen en Groen zal niet nalaten om daarvoor de komende weken en maanden meerdere concrete acties voor te stellen.
We riepen daarbij de andere partijen uit oppositie èn meerderheid op, om hetzelfde te doen.
Vanuit de oppositie hoorden we enkele positieve signalen; bij de meerderheidspartijen CD&V en Coöperatie bleef het helemaal stil.

Zijn zij dan niet gemotiveerd om concrete klimaatacties uit te voeren? 

Jo Maebe

Jef Lemmens

Gemeenteraadsleden Groen