Mia Nijs

12de plaats

Gepensioneerde verpleegster, vrijwilligster palliatieve thuiszorg, 72 jaar, Lede