Zonnepanelen op sociale huurwoningen: een goed idee!

24 Februari 2023

Zonnepanelen op sociale huurwoningen: een goed idee!

Financiële weerslag voor de huurder moet wel altijd duidelijk èn positief  zijn

De sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) Denderstreek legt zonnepanelen op tientallen door haar uitgekozen sociale huurwoningen in Lede.
We zijn we dit initiatief genegen, zeker omdat het ook de bedoeling zou zijn dat de huurder er telkens financieel beter van wordt. Zodat die meer middelen overhoudt om de stijgende levensduurte aan te kunnen. 
Raadslid Jef Lemmens vroeg in de OCMW-raden van januari en februari 2023 hoe dit concreet wordt waargemaakt. De huurder wordt namelijk in eerste instantie geconfronteerd met de aankondiging van een verplichte huurtoeslag na het plaatsen van zonnepanelen.

Burgemeester Geertrui Van De Velde gaf al enige toelichting:
Vlaanderen werkte eerst een te log forfaitair systeem uit met een vast bedrag per maand.
Daardoor riskeerde de huurder maanden te veel te moeten betalen. Recenter is de installatie in elke woning (op kosten van de SHM) van een groene productiemeter voorzien. Die meet de door de zonnepanelen geproduceerde elektriciteit èn het deel ervan dat gebruikt is door de huurder.  Enkel voor dit laatste deel zal de huurder aan de SHM extra betalen, en dit 90% van de elektriciteitsprijs die de huurder normaal betaalt. (al dan niet aan sociaal tarief)

De te veel geproduceerde elektriciteit wordt op het net gezet; de SHM ontvangt daarvoor een vergoeding.

 

Raadslid Jef Lemmens vernam ook dat de SHM Denderstreek momenteel een grote achterstand heeft in de administratieve verwerking van de onkostennota’s voor de huurders. De aangekondigde huurtoeslag zit in dit pakket.

Hij vroeg aan de SHM een extra administratieve inspanning om het positief initiatief voor het milieu niet te beladen met financiële zorgen voor de sociale huurder.