Bestuur

Nieuw bestuur voor Groen Lede

2/11/2020

Groen Lede werd sinds jaar en dag vakkundig geleid door stichter en nu oud-voorzitter Jo Maebe. Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen nam Jo Maebe het mandaat op van voorzitter van de gemeenteraad. Een combinatie van beide was onhoudbaar geworden.

Na interne verkiezingen werd Jef Lemmens tot voorzitter benoemd. Als voorzitter heeft hij nu de samenstelling van zijn bestuursploeg rond. Rik Eckeman en Yoni Van Der Cruyssen worden de secretarissen, Ward Depoortere penningmeester en Johan Van Hecke communicatieverantwoordelijke.

De huidige mandatarissen hebben geen functie in het huidige bestuur en dat is een bewuste keuze. Gezien de mandatarissen geen bestuursmandaat meer hebben, kunnen ze zich volop focussen op hun functie en rol in de gemeenteraad. Het bestuur wil, samen met de leden en werkgroepen, de Groene schepen en gemeenteraadslid beter omkaderen en aansturen. 

Het belangrijkste actiepunt voor de nieuwe bestuursploeg is Lede groener en socialer maken, wat één van onze verkiezingsbeloften was. Naast aandacht voor de bevoegdheden van schepen Bart Heestermans (ruimtelijke ordening en milieu, stedenbouw, landbouw, klimaat en duurzaamheid, jeugd, kinderopvang, onderwijs, kunstacademie, wonen en woonbeleid) zal er voornamelijk gefocust worden op:

- sociaal woonbeleid

- armoedebestrijding

- aanpak en verbeteren van de mobiliteit

- goede samenwerking uitbouwen met natuurverenigingen, sneller anticiperen bij mogelijkheid om natuurgebieden uit te breiden.

- snel optreden bij milieuovertredingen.

Om dit allemaal in goede banen te leiden zullen binnen de partij werkgroepen opgericht worden.

 

Het nieuwe bestuur werd samengesteld op basis van de competenties van de leden ervan.

 

Voorzitter

Jef Lemmens startte zijn politieke carrière bij sp.a. Voortschrijdend inzicht bracht hem tot bij Groen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 stond hij voor het eerste op de Groene lijst.

Communicatieverantwoordelijke

Johan Van Hecke is al meer dan 25 jaar actief in de communicatiesector en was professioneel eerder al communicatieverantwoordelijke voor Open Bedrijvendag en Open Wervendag. Hij is ook de communicatieverantwoordelijke voor karateclub Taisho Lede.

Penningmeester

Ward Depoortere is leraar economie in het atheneum in Wetteren. Wie beter dan Ward dus om op de cijfers te letten.

 

Secretaris

Yoni Van Der Cruyssen is studente Bedrijfsmanagement Marketingcommunicatie in Gent. Zij is de tweede opvolger voor de Gemeenteraad.

 

Secretaris

Rik Eckeman (is 53j en woont in centrum Lede) is ICT’er met een economische achtergrond. Ervaring in bedrijfsorganisatie en projectmanagement zijn een troef om te partij op dit gebied te ondersteunen.