Groen vraagt en krijgt extra inspanning voor behoud trage wegen

14 Februari 2023

Gemeente Lede geeft eeuwenoude voetweg 38-42 in Impe niet op 

Gemeente Lede reageert positief op vraag Groen naar bijkomend juridisch advies inzake vonnis rond voetwegen in deelgemeente Impe

 

Nadat een eerder vonnis, op 22 september 2022 door de rechtbank van eerste aanleg van Dendermonde grotendeels werd bevestigd omwille van onvoldoende bewijs van een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van een doorgang hebben de argumenten van Groen gemeenteraadslid Jo Maebe het Leedse gemeentebestuur kunnen overtuigen gespecialiseerd juridisch advies in te winnen voor het eventueel opstarten van een procedure voor het Hof van Cassatie.

 

Het vonnis over voetwegen 38 en 42, die een verbinding vormen tussen de Wijmenstraat en de Essestraat in Impe, werd gemotiveerd doordat er onvoldoende bewijs zou zijn van een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van een doorgang, in tegenstelling tot wat buurtbewoners en gebruikers van deze trage wegen aangeven.

Er zijn voldoende argumenten om het hier niet bij te laten”, aldus gemeenteraadslid Jo Maebe. “Zo mogen we niet vergeten dat de opwaardering van het trage wegennet een prioriteit geniet in het meerjarenplan en dus een extra inspanning waard is. Er is ook de weergave van de voetwegen op wandelkaarten en luchtfoto’s die in het vonnis verkeerd worden weergegeven. Bovendien werd de vermelding van de voetwegen in aankoopaktes van percelen nauwelijks aangehaald noch het feit dat de voetwegen worden onderhouden door de gemeente. En dan zijn er ook nog de eerdere voorstellen om voetwegen te verplaatsen waarvan je dus mag uitgaan dat ze bestaan.”

 

Jo Maebe

Raadslid Groen Lede

0497 057 056