Sociale seniorenflats en lokaal dienstencentrum op Markizaat

16 Februari 2023

Sociale seniorenflats en lokaal dienstencentrum op Markizaat

Oprichting op Markizaat van sociale seniorenflats met dienstverlening; integratie in één gebouw met lokaal dienstencentrum

Na een in april 2020 genomen princiepsbeslissing, werden afgelopen maandag 13 februari 2023 in de open gemeenteraadscommissie ruimtelijke ordening de plannen voorgesteld met de nieuwe invulling van de Markizaat-site.  Met de bouw van 22 sociale seniorenflats en een lokaal dienstencentrum (LDC), zal OCMW Lede er een volwaardige zorgsite uitbouwen waar in de toekomst een breed zorgaanbod zal worden uitgebouwd van dagcentrum tot woonzorgcentrum.

De seniorenflats en geïntegreerd LDC zullen worden gebouwd door de Sociale Huisvestingsmaatschappij (SHM) Denderstreek dat een erfpacht krijgt gedurende 66 jaar.  De erfpachthuur zal overigens aangewend worden om de bouw van het LDC gedeeltelijk te financieren. Bovendien zal worden voldaan aan de voorwaarden van Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) om ook daar subsidiëring te verwerven.  Voor de organisatie van activiteiten zal het OCMW zelf zorgen.

Het gebouw wordt ingepland in de zone van openbaar nut - niet de parkzone - op dezelfde plaats waar vroeger de oostelijke schoolvleugel stond.  

Door de vervlechting van de twee functies (wonen, dagcentrum) heeft het gebouw een beperkte voetafdruk en wordt er rekening gehouden met de bestaande omgeving. 
Bepaalde onderdelen ervan - denk maar aan het groot buitenterras - verkrijgen een hogere gebruikswaarde door de integratie in het nieuwe project. 
De bewoners van de serviceflats en dienstencentrum zullen van het nabije groen kunnen genieten, en meteen ook voor extra sociale controle kunnen zorgen. 
Ook met toegankelijkheid en duurzaamheid wordt rekening gehouden in het project.

Groen Lede, dat overigens mee aan de basis van dit project ligt, is tevreden en zal het vanuit de oppositie volmondig blijven steunen.

Het is een mooie uitdaging waarbij zowel de hoge nood aan sociale huurwoningen als de behoefte aan dagactiviteiten bij ouderen, zal worden ingevuld”, aldus raadsleden Jef Lemmens en Jo Maebe.