Steenstraat liever Natuur als buur

27 April 2023

Steenstraat liever Natuur als buur

Hier bouwen zorgt voor een bijkomend risico voor wateroverlast voor meerdere buren; een natuurparkje is een veel betere keuze. 

Steenstraat: liever Natuur als buur!

Ondoordacht bouwen in overstromingsgevoelig gebied verhoogt het risico op waterschade. Niet alleen voor jouw eigendom, maar ook voor de gebouwen en mensen in de omgeving.
Er wordt immers ruimte afgenomen die anders zou kunnen ingenomen worden door overstromingswater.
Dit water moet dan een weg gaan zoeken naar de omliggende gebieden. (bron: Vlaamse Milieu Maatschappij VMM)

De overheid staat daarom bouwen in overstromingsgevoelig gebied niet altijd toe.  Of koppelt het aan meerdere voorwaarden.
Zo mag in elk geval het terrein niet opgehoogd worden en moet bijkomend risico op waterschade voor de omwonenden worden vermeden.

Voor een afhellend perceel (eigendom OCMW) in de Steenstraat heeft het college nu plannen om daar 2 woongelegenheden op te richten.
Dit lijkt ons absoluut niet gewenst, gezien de ligging daar van de gracht die het regenwater van de Nieuwstraat, Broder De Saedeleerstraat en Hollestraat moet afvoeren.
We kunnen daar elke bufferruimte voor wateropvang gebruiken, zodat het risico voor wateroverlast voor de buren niet verder toeneemt.

De kaart uit Geopunt toont de uitgesproken overstromingsgevoeligheid (perceel tussen 2D 4)

Afbeelding met kaart

Automatisch gegenereerde beschrijving

Groen vindt dat dit perceel veel beter wordt ingericht als een waterbufferend natuurparkje.

Waar bomen struiken worden aangeplant en een rustbank wordt voorzien.

“Natuur in je buurt” dus; en daar zijn Vlaamse subsidies voor voorzien. Meteen ook een project dat past in het grotere Lokale Energie en Klimaat Pact (LEKP)

Een dubbele win situatie: minder risico op wateroverlast èn een aangename woonomgeving.