Meerjarenplan Lede

Meerjarenplan 2020-2025 Lede: de versie van 15.12.2022 toont uitstel en afstel van noodzakelijke keuzes.

 

Het meerjarenplan (MJP) wordt eerder een omvangrijk verlanglijstje in plaats van een concreet plan.

Dit heeft uiteraard als gevolg dat de financiële ruimte op het einde van de bestuursperiode erg beperkt lijkt.
Maar omdat vele verlangens niet worden ingewilligd, en nog meer omdat veel onderdelen niet genoeg worden voorbereid, is er telkens een enorm verschil tussen de vooraf voorgestelde begroting en de effectieve rekening achteraf.

Niet overtuigd?


Eén voorbeeld:

in het MJP van 12 2019 werd het beschikbaar budgettair resultaat op 31 12 2021 ingeschat op 3 146 999 euro;
in de jaarrekening zien we dat in werkelijkheid er op die datum maar liefst 17 162 862 euro beschikbaar is!
Een foute inschatting van 14 miljoen euro en dat over een korte tijdspanne van twee jaar!

Document

Beschikbaar budgettair resultaat op 31 12 2021

Budget december 2019

3 146 999 euro  geraamd

Rekening juni 2022

17 162 862 euro  effectief


Het veelvuldig uitstellen en afstellen van investeringen maakt de begrotingscijfers volledig ongeloofwaardig. Wie gelooft die cijfers nog?

Groen Lede vindt het MJP overigens te vaag, te weinig ambitieus en zonder gepaste prioriteiten.
We werken dit de komende weken verder uit.