Armen TeKort voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen

15 Mei 2024

Armen TeKort voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen

Groen Lede nodigt uit om samen te werken rond betaalbaar en kwaliteitsvol wonen 

Zaal Intermezzo Kasteeldreef 55 9340 Lede 

Donderdag 23 mei 2024 om 20 u. 


We luisteren naar en overleggen met Theo Vaes die in Antwerpen en Wetteren met Armen TeKort werkt aan structurele oplossingen. Hij komt ons inspireren omdat er ook in Lede nog grote woonnoden bestaan.

Aanpakken van kansarmoede vraagt gerichte investeringen, vooreerst in betaalbare huisvesting, die een absolute voorwaarde is voor een veilige thuisbasis.

Samen met inzet voor eerlijke onderwijskansen en zinvol werk komen we tot een breder gedeelde welvaart en welzijn èn het invullen van de noodzakelijks jobs in zorg en nijverheid.

Kom langs en denk met ons mee hoe we dit betaalbaar wonen de komende jaren in Lede best aanpakken.