Beter beleid inzake leegstand kan drama's vermijden

22 Juni 2023

Beter beleid inzake leegstand kan drama's vermijden

Dringend tijd om werk te maken van een effectief beleid. Buurgemeenten doen het beter.

Groen Lede blijft hopen op een efficiëntere aanpak van leegstand en verwaarloosde woningen.

Het niet toepassen door het gemeentebestuur van het reglement inzake leegstaande en verwaarloosde woningen leidt tot vermijdbare drama’s.  Het gemeentelijk reglement dient daarbij dringend aangepast naar een efficiënt register en motiverende progressieve heffingen.  Het beleid in een aantal buurgemeenten kan alvast dienen als inspiratiebron.

Sinds maart 2022 kaart onze partij de problematiek van leegstand en verwaarloosde woningen geregeld aan. Nadat er onlangs opnieuw een betreurenswaardig incident plaatsvond in een gekraakt pand in de Vijverstraat, waar notabene een jaar geleden een dodelijk slachtoffer te betreuren viel, is voor Groen Lede de maat vol en eist ze geen woorden maar daden.

“Het gemeentebestuur past het zo al erg zwakke reglement inzake leegstand van woningen nauwelijks toe met als gevolg het ontbreken van een correct register, een grote achterstand in de verwerking en inning van heffingen”, aldus gemeenteraadslid Jo Maebe. “En dan heb ik het nog niet eens over de verwaarlozing van woning en gebouwen waaraan al helemaal niets wordt gedaan. Ook de leegstand van eigen gebouwen sleept veel te lang aan."

Groen stelt voor om het gemeentelijk reglement nu zo snel mogelijk aan te passen om te komen tot een efficiënt register en een sterk beïnvloedende heffing. Dit moet ertoe leiden dat leegstaande en verwaarloosde woningen niet langer een doelwit worden van krakers.  Dit bevordert niet enkel de veiligheid maar kan op termijn ook voor een stuk een oplossing bieden voor het grote tekort aan sociale woningen in Lede.

“Goede voorbeelden genoeg in de omliggende gemeenten.  Denk maar aan een progressieve heffing bij verwaarlozing, waarbij de heffing verdubbelt na 3 jaar en verdrievoudigt na 5 jaar. Zo kan er veel sneller met de eigenaars overlegd worden om, mits eventuele aanpassingen, de woongelegenheid aan te bieden via het sociaal verhuurkantoor. Met een beetje ambitie zeker haalbaar”, besluit een hoopvolle Jo Maebe.