RUP recreatie Paddestraat definitief vastgesteld: beter maar niet goed genoeg

30 Maart 2024

RUP recreatie Paddestraat definitief vastgesteld: beter maar niet goed genoeg

In het definitieve RUP zitten een paar goede verbeteringen, maar de kans werd gemist om met de buurt een gedragen en duurzaam voorstel uit te werken

 

 

Op de gemeenteraad van 21 maart 2024 werd door de meerderheid het RUP definitief vastgesteld.

Het voorlopig vastgestelde plan werd aangepast onder druk van de omwonenden, met de steun van 288 bezwaarindieners en gemeenteraadsleden van Groen, NVA en Onafhankelijken.

Zo zijn er in het plan nu enkele positieve punten voor de buurt opgenomen:

  1. De drie dichtst bij de woningen gelegen padel velden, die zorgen voor een overmatige licht- en geluidshinder, worden verwijderd.
  2. De overdekking van de speelvelden mag niet met een overkapping gebeuren, maar met afgesloten wanden. Dit moet de licht- en geluidshinder verder sterk beperken.
  3. Er komt een redelijke groenbuffer t.h.v. de dichtst bij gelegen woningen.

Toch garandeert het plan voor de buurt te weinig waarborgen, terwijl de uitbater wel al meerdere bijkomende rechten verwerft.

Zo is er in het plan geen enkele regularisatie voorzien van de meerdere onvergunde ophogingen. Waardoor het verhoogde risico op overstromingen in de buurt onveranderd blijft bestaan. We zien geen bindende maatregelen inzake die wateroverlast voor de buurt.

We zien ook geen bindende tekst inzake de noodzakelijke waterzuivering. Rioolwater loost verder ongezuiverd in de mooie natuuromgeving.

De terreinbezetting door gebouwen, constructies, verhardingen blijft te hoog.

Door de toegelaten uitbreiding van activiteiten zullen meer dan 500 auto verplaatsingen per dag in de smalle doodlopende Paddestraat een feit zijn. Die straat is daar niet voor geschikt.

Er is geen beperking voorzien van de drukte, hinder in de avonduren of het weekend.

Uitbatingsvoorwaarden kunnen hieraan verhelpen.

De groenbuffer naar de omgeving aan de westzijde, in het noorden en oosten is onvoldoende breed in de landschappelijk waardevolle omgeving.

 

De voorbije maanden werd de kans gemist om door een degelijk overleg, waarbij uitbater en buurtbewoners gelijkwaardige partners zijn, tot een betere oplossing te komen. We hebben daar meermaals toe uitgenodigd. 

Er komt nog een nieuwe kans, bij de nu te verwachten aanvragen voor een omgevingsvergunning. Het bestuur beloofde zeker niet alles te zullen regulariseren en met openheid de dossiers te laten bekijken. Daarop heeft overigens ook de GECORO op aangedrongen.

 

Padel is een leuke sport, maar het moet ook voor de omgeving aangenaam blijven.