Inzet voor de komende gemeenteraadsverkiezingen

25 Januari 2024

Inzet voor de komende gemeenteraadsverkiezingen

We zijn een constructieve partner voor wie wil inzetten op een sociaal beleid, investeringen voor voetgangers, fietsers en een klimaatvriendelijke woonomgeving. 

Groen Lede trapt campagne gemeenteraadsverkiezingen af.

Mobiliteit en degelijk sociaal beleid zullen leidraad vormen in verkiezingsprogramma Groen Lede. Met Jo Maebe, Lea Slos en Jef Lemmens als lijsttrekkers kiest de partij voor continuïteit, ervaring, dossierkennis en een diepe sociale bewogenheid.

De nieuwjaarsreceptie van Groen Lede, afgelopen zondag in Wanzele, betekende meteen ook de start van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober 2024. Onder het goedkeurend oog van federaal parlementslid Stefaan Van Hecke en gedeputeerde voor de provincie Oost-Vlaanderen Riet Gillis (gedeputeerde provincie Oost-Vlaanderen), blikten voorzitter Jef Lemmens en gemeenteraadslid Jo Maebe een eerste keer vooruit.

Mobiliteit is en blijft een van de ankerpunten van de partij. “Lede moet veiliger en aangenamer worden voor voetgangers en fietsers, maar we moeten ook blijven inzetten op een efficiënt openbaar vervoer. Dat heeft het nieuwe vervoersplan van De Lijn zeker aangetoond”, aldus toekomstig lijsttrekker Jo Maebe.

“Maar, we willen ons ook profileren als waardig alternatief als het aankomt op het voeren van een goed sociaal beleid”, stelt voorzitter Jef Lemmens. “Lede kent een schrijnend tekort aan sociale huurwoningen en we zijn in onze gemeente nog ver verwijderd van het bindend sociaal objectief. Een goed sociaal beleid staat of valt met kwalitatief en betaalbaar wonen, aangezien het belangrijke impact heeft op gezondheid, werk en scholing”.

Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om voor de aanwezige sympathisanten een tipje van de sluier op te lichten wat betreft de lijstvorming.
Met Jo Maebe als lijsttrekker en Jef Lemmens op drie trekt Groen Lede de kaart van ervaring, een mix van dossierkennis en een diepe sociale bewogenheid als sterke punten. Plaats twee wordt ingevuld door Lea Slos die zich de afgelopen jaren mee opwierp als drijvende kracht van de ondertussen traditionele fiets check-up bij de start van het schooljaar, maar ook volop ijvert voor betere voetpaden in Lede.