Hulst volbouwen: geen goed idee toch?

22 April 2024

Hulst volbouwen: geen goed idee toch?

Dit voornemen van de meerderheid om het speelplein en groene zone in de wijk Hulst volledig te verkavelen staat haaks op elke goede ruimtelijke ordening

De wijk Hulst volbouwen: geen goed idee toch?
We worden nu al twee gemeenteraadscommissies op een rij verrast door een voorstel van de CD&V en Coöperatie om in de wijk Hulst het bestaande groenpark en speelveld te sluiten en te verwijderen.
Het perceel van zo’n goede 30 are is voor hen braakliggend en blijkbaar nutteloos. Ze stellen voor om een landmeter aan te stellen om het perceel op te meten en een ontwerp van verkavelingsplan op te maken. Die zou langs de ongeveer 100 m lange straat wel 10 of 11 woningen kunnen inplanten.
Dat voorstel is bij ons echt niet in goede aarde gevallen.
De groene speelzone werd in de jaren ’70 voorzien op uitdrukkelijke vraag van de bewoners in de wijk Hulst-Steenland-Smesweg. Ze wordt graag gebruikt door de scouts in de buurt. Het is een groene ademplek voor de wijk; het paalt als rust- en ontspanningsplek aan trage wegen.
We begrijpen niet hoe de meerderheid dit rijmt met ontharden, aanleg van groenperken, woonwijken klimaatbestendig maken, aanleggen van speelbosjes zoals het meerjarenplan dat voorziet. Of met kwaliteitsvol groen in woongebied zoals aangeraden in de bouwmeesterscan.
Voor ons is dit waardevol openbaar groen. Het wordt best opgewaardeerd in plaats van afgestoten.
Zo kan u daar meer (laten) spelen en rustig bijeenkomen in een gezonde omgeving.

Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is; vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is….