Conflictvrij groen voor voetgangers en fietsers, weg met de bedelknop !

02 Oktober 2023

Conflictvrij groen voor voetgangers en fietsers, weg met de bedelknop !

Onbegrijpelijk dat bij de recente heraanleg te Lede van kruispunt N442 met Ommeganglaan en Grotekapellelaan er geen conflictvrij groen licht is voor voetgangers en fietsers. En dan moet je eerst nog om groen bedelen door te duwen op een bedelknop. Volledig afwijkend van het nieuwe fietsplan van minister Lydia Peeters. Veiligheid gaat daar voor op doorstroming. 

Enkele maanden geleden zijn er nieuwe verkeerslichten geïnstalleerd op het drukke kruispunt van de gewestweg N442 met de lokale Ommeganglaan en Grotekapellelaan.
Dit gebeurde na een uitbreiding van het kruispunt met extra afslagzones voor de auto's: die kunnen nu in alle richtingen ook vlot in één tijd afslaan naar links. 
De definitieve installatie van de verkeerslichten liet wat op zich wachten, maar nu die is afgewerkt, valt het resultaat tegen voor de zwakke weggebruikers. 
Zowel voetgangers als fietsers moeten zogenaamd groen "bedelen" door te duwen op een bedelknop. 
Aankomen bij de bedelknop op een slecht moment in de cyclus van de lichten, betekent extra wachttijd.
Al helemaal als de voetganger/fietser links wil afslaan. 

Dit is volledig in tegenspraak met wat minister Lydia Peeters in de lente van 2023 naar voor schoof in haar fietsplan:

- gedaan met verkeerslichten waar groen licht voor voetgangers/fietsers geen conflictvrij groen is

- waar mogelijk werken we zelfs voor hen met vierkant groen; zodat links afslaan veel vlotter gaat

- gedaan ook met de bedelknop: een slimme detectieregeling kan ook voor fietsers en voetgangers. 

"Veiligheid gaat voor op doorstroming", is het motto van dit fietsplan.

De minister gaat hiermee in op herhaalde vragen van de Fietsersbond. Die vraagt al jaren conflictvrij groen.
Ze wensen geen dodenwakes meer te moeten organiseren omwille van slecht geregelde kruispunten. 

Het is dan ook onbegrijpelijk dat bij de afstelling van deze nieuwe verkeerslichten er geen conflictvrij groen is voorzien. 
En dat de voetganger/fietser volledig ondergeschikt blijft ten opzichte van het autoverkeer. 

Voor Groen Lede is dit onaanvaardbaar: we vragen hier snel een veiliger en vlottere regeling van de verkeerslichten.