Extra fietspaden, extra zonnepanelen, beveiligde fietsenstallingen

26 December 2023

Extra fietspaden, extra zonnepanelen, beveiligde fietsenstallingen

Wat zit er in het nieuwe meerjarenplan van de gemeente Lede? Alles of niets? 

Op de gemeenteraad van 21/12/2023 werd de laatste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voorgesteld. 
Daarin werden de plannen en de ervoor nodige budgetten gepresenteerd, vooral voor de jaren 2024 en 2025. 

Globaal is er niet veel nieuws te melden. Het bestuur leek zelf erg tevreden over de realisaties uit het verleden en kwam met weinig nieuwe acties. Grote projecten werden verschoven naar 2026 of 2027. 

Groen stelde duidelijke vragen over de stilstand inzake het bouwen van sociale huurwoningen. Lede zal namelijk het bindend sociaal objectief in 2025 bijlange niet halen; deze bestuursperiode is er nauwelijks sociale woongelegenheid bijgekomen. 
De meerderheid kon geen concrete planning geven: noch over de plannen aan de Grote Steenweg in Oordegem, noch over die in de Rammelstraat of in de Kasteeldreef. 

We vroegen daarnaast investeringen voor fietsers en inzake duurzame energie. We stelden daarbij drie haalbare amendementen voor; investeringen waarvoor trouwens Vlaamse subsidie is voorzien binnen het ondertekende Lokaal Energie en Klimaatpact. 
Deze drie amendementen werden alle drie door de meerderheid weggestemd. Wie kan dat nog begrijpen?
Oordeel maar zelf; zijn dit geen redelijke, budgettair haalbare voorstellen?

Amendement 1: Invoegen in tekst van Actie A 012 Aanmaak Hoppinpunt ter hoogte van het station.
Bij de te voorziene infrastructuur toevoegen van de zin “beveiligde stelplaats voor fietsen (elektrische, longtail bv.)”

De motivatie voor dit voorstel:
- nu durven fietsers met een duurdere (nieuwe, elektrische of longtail) fiets die niet stallen aan het station, uit vrees voor diefstal.
En de kinderen met de fiets naar school brengen èn aansluitend de trein naar het werk nemen blijft zo een auto zaak.
Meerdere gemeenten hebben al dergelijke beveiligde fietsenstallingen (bv. met een badge) voorzien aan het station.

Amendement 2: Actie A023 Zelf duurzame energie opwekken voor de gemeentelijke gebouwen.
Voorstel tekst: “De gemeente legt extra zonnepanelen bv. op sportcomplex Ommegang en organiseert een energiegemeenschap om via burgerparticipatie deze duurzame energie te delen. Zo nemen we een voortrekkersrol op qua klimaatactie en het verbinden van mensen. “

Motivatie van het voorstel:
- het is technisch gemakkelijk geworden om energiegemeenschappen te vormen en zo kan je elektriciteit opgewerkt op de sporthal makkelijk delen met bv. het gemeentehuis of met inwoners. Duurzame energie mogelijk aan een lage prijs, met deelname van de inwoners. Nog plaats zat op bv. dak sportcomplex Ommegang. 

 Amendement 3: Toevoegen aan actie A007 Heraanleg doortocht N442 door centrum Lede.
“Aanleg extra fietspaden. De gemeente start in 2024 de studie op van de aanleg van fietspaden in de Ommeganglaan en Grotekapellelaan. Voorziene uitgave 25 000 euro extra (bij de al voorziene 25 000 euro)”

Motivatie van het voorstel: 
-Extra veilige fietspaden: de Ommeganglaan (foto) en de Grotekapellelaan roepen erom, gezien de vele verplaatsingen voor sport, jeugd, school, winkel. En er is duidelijk ruimte om dat te realiseren. 

 

Deze drie amendementen werden alle drie door de meerderheid weggestemd.
Wie kan het nog begrijpen dat daar de eerste twee jaar, in 2024 en 2025, geen werk wordt van gemaakt?