Groen alternatief voor Smetlede

19 November 2023

Groen alternatief voor Smetlede

Groen heeft een werkbaar alternatief voor FC Smetlede 

Voetbalvelden FC Smetlede: college van Lede mist kans voor open doel en organiseert zijn eigen mislukking. Groen stelt een werkbaar alternatief voor.

De site waarop FC Smetlede zijn trainingen en wedstrijden moet afwerken ligt er zeer mistroostig bij. De velden zijn in dit herfstig regenweer regelmatig onbespeelbaar, de toegangsweg ligt vol met putten, de kantine en kleedkamers zijn verouderde, niet energie-efficiënte gebouwen. Er bovenop is er geen volwaardig tweede terrein beschikbaar. Dagelijks grote bezorgdheid voor de club met zijn 200 lokale spelers.

De voorbije maanden deed het bestuur van FC Smetlede meerdere constructieve voorstellen aan de gemeente. Zo is de club bereid om zelf een kunstgrasveld te financieren en de kantine te renoveren.

Maar in plaats van deze private financiering te begunstigen, en daarbij niet zelf de investering te moeten doen, wordt deze inspanning door het college van burgemeester en schepenen tegengewerkt Zo vraagt de gemeente vooreerst een jaarlijkse canon aan de club van maar liefst 10 720 euro en daarenboven dat de door de club gefinancierde constructies na 30 jaar gratis worden overgedragen aan de gemeente. (dat is eigenlijk tweemaal passeren langs de kassa)

Het college verantwoordt zijn “njet” tot aanpassing van deze voorwaarden door te verwijzen naar het opgestelde schattingsverslag. Het college stelt reglementair aan het bedrag van het schattingsverslag gebonden te zijn.

Groen beschikt evenwel over informatie (en heeft die ook op de voorbije gemeenteraad naar voor gebracht) dat dit niet juist is!

In de omzendbrief KB/ABB 2019/3 over de transacties van onroerende goederen ( dit gaat zowel over verkopen, aankopen als regelingen opstalrecht of erfpacht) door lokale en provinciale besturen, is te lezen: “De geschatte prijs (of de schattingsprijs) is de minimum- of maximumprijs voor de onroerende transactie, tenzij het bestuur kan motiveren waarom daarvan wordt afgeweken.”

Wanneer de erfpacht- of opstalhouder dus bepaalde herstellingen aan het goed dat in erfpacht of in opstal gegeven wordt, zal uitvoeren, kan de vergoeding hieraan aangepast worden. Hier ligt de objectieve motivatie voor de hand: de club biedt aan om zware investeringen te doen: èn de aanleg van een kunstgrasveld èn de renovatie van de kantine. Veel steden en gemeenten hebben al gelijkaardige rechten van opstal toegekend.

Groen stelt voor dat voor het voetbalveld het jaarlijks te betalen bedrag voor het recht van opstal beperkt wordt tot één symbolische euro. En voor de kantine evenzeer een beperkt bedrag in ruil voor een degelijke renovatie.

We denken daarnaast dat de mogelijkheid om na verloop van de periode van dertig jaar een vergoeding te betalen aan de club voor de gerealiseerde en dan bestaande meerwaarde een redelijk te overwegen optie is.

Er wordt aan het college niet gevraagd om te toveren. Goed bestuur volstaat en is mogelijk!

Jo Maebe 19 11 2023