Sociale seniorenflats èn lokaal dienstencentrum op het markizaatdomein: een positief verhaal!

04 Augustus 2023

Sociale seniorenflats èn lokaal dienstencentrum op het markizaatdomein: een positief verhaal!

Het gebouw komt in de zone voor openbaar nut en niet in het park. En in Lede is er een hoge nood aan kwaliteitsvolle sociale huurwoningen. 

Groen steunt de realisatie van een uitbreiding van de zorgsite aan het Markizaat en heeft daar goede redenen voor.  Niet alleen is de plaats zeer geschikt, het beantwoordt aan de noden van onze inwoners en bovendien is het ook vanuit financieel oogpunt een goede zaak voor de gemeente Lede.

 

Beter sociaal huisvestingsbeleid en mogelijkheden tot dagactiviteiten

 

Met een aanbod van amper 237 sociale huurwoningen is onze gemeente een van de slechtere leerlingen van de klas.  Terwijl in Oost-Vlaanderen sociale woningen gemiddeld 6,9% van het totaal aantal woningen uitmaken, geraakt Lede niet verder dan 2,9% met een grote wachtlijst van maar liefst 1601 kandidaat-huurders tot gevolg.  250 gezinnen wachten zelfs al meer dan 5 jaar op een sociale woning.  De bouw van 22 sociale seniorenflats (beter dan een klassieke serviceflat èn lager in kostprijs) is alvast een eerste stap in de goede richting.  Met een lokaal dienstencentrum (LDC) wordt bovendien een antwoord geboden op de vraag naar meer dagactiviteiten. Het LDC zal dé ontmoetingsplaats worden in onze gemeente.


Uitstekende ligging


Groen vindt de locatie Markizaat overigens zeer geschikt: het gebouw komt immers in de daartoe bestemde zone voor openbaar nut. In tegenstelling tot wat links en rechts te horen valt, zal de parkzone volledig gevrijwaard blijven. Er moet geen enkele boom, geen enkele struik voor wijken.  Meer nog, eindelijk zullen reeds eerdere investeringen een meerwaarde krijgen: het nog onafgewerkte buitenterras, de ondergrondse verbinding met het woonzorgcentrum en de kelder van het Hollands Paviljoen.  Het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) maakt overigens duidelijk dat zal worden gebouwd in de zone waar vroeger de oostelijke schoolvleugel van het gesticht van Mesen stond.

Financiële steun en wettelijk kader verzekerd

Zeker in economisch moeilijke tijden moet de financiering waterdicht zijn.  Zo worden de sociale seniorenflats gebouwd door de sociale woonmaatschappij, die hiervoor op belangrijke Vlaamse financiële bijdrage kan rekenen, door tussenkomst van de Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen (VMSW).  Maar ook voor het lokaal dienstencentrum ligt een belangrijke Vlaamse subsidie klaar, waarmee voor het eerst sinds lang belangrijk Vlaams belastingsgeld richting Lede komt. 

 

De tussenkomst van het VMSW garandeert bovendien een wettelijk kader waarbinnen de sociale huurwoningen zullen worden aangeboden.  Beweren dat deze woongelegenheden onder geen enkel decreet vallen, waardoor toewijzingen het onderwerp worden van vriendjespolitiek is dan ook onjuist.  Er komt een toewijzingsreglement waarin lokale verankering voordeel biedt.

 

Zorg voor duurzaamheid


Groen staat voor duurzaamheid en dus is het belangrijk dat het toekomstige gebouw zal worden opgetrokken met grote zorg voor de toegankelijkheid en duurzaamheid. En met respect voor de historische en natuurlijke omgeving. Zo worden specifieke voorzorgsmaatregelen voorzien waardoor het behoud van de vleermuizenkolonie wordt verzekerd. Nu we na vele jaren van aftakeling dé kans krijgen om op het Markizaat iets moois en waardevols te realiseren dat in de toekomst bovendien een belangrijke functie zal hebben in het kader van zorg en sociale verbondenheid, roepen we iedereen op om hieraan mee te werken.

 

Jo Maebe  Jef Lemmens     Gemeenteraadsleden Groen Lede

04 08 2023