Mobiliteit en verkeersveiligheid

 

Groen Lede wenst de consequente en concrete uitvoering van het STOP-principe: Eerst Stappers, dan aan Trappers, vervolgens aan Openbaar vervoer en tenslotte aan Personenwagens. Alleen op die manier kan het aandeel van de eerste 3 manieren van verplaatsen toenemen en het gebruik van de auto afnemen.

1. Te voet

 • Groen wil betere voetpaden (of de aanleg ervan): bv. in de Molenbergstraat, delen Papegem. Goede, brede voetpaden zonder hindernissen en met uitgewerkte overgangen, zodat ook de rolwagens (manueel, elektrisch) autonoom en veilig de centrale verplaatsingen kunnen uitvoeren.
 • Groen wil veiliger oversteekplaatsen. Zeker die op de gewestwegen in centrum Lede en Oordegem. Bij elke nieuwe aanleg dient hiervan in het begin van het project extra zorg aan besteed worden. De nieuw aangelegde oversteekplaats aan de Markt in Lede is geen goed voorbeeld!
 • Groen wil zorgen voor een aangename voetgangers- en fietsverbinding tussen de polen Station/Markizaat en de Markt/Reymeersstraat.
 • Groen wil beter onderhouden wandelroutes en paden zodat ze makkelijker toegankelijk zijn. Minstens een deel dient toegankelijk te zijn voor rolwagens en kinderwagens.
 • Groen wil de trage wegen handhaven, openhouden en open maken als daar inspanningen voor nodig zijn.

2. Met de fiets

 • Groen wil veilige en directe fietsroutes naar alle frequent bezochte plaatsen zoals naar scholen, sportcentra, cultuur- en ontmoetingscentra, winkels, horeca, station.
 • Groen eist een Fietspad in Hoogstraat en Wichelsesteenweg Lede.
 • Groen wil een vlotte fietsverbinding Oordegem-Smetlede; Impe-Lede. Zo krijgen we echte fiets-snel-wegen.
 • Groen wil een goede inrichting van de reeds goedgekeurde fietsstraten in de Benedenstraat en Nieuwstraat en snelle evaluatie van hun gebruik. Bij een gunstige evaluatie wil Groen meer fietsstraten.
 • Groen wil fietsenstallingen aan overzijde van het station voor de pendelaars van die kant.
 • Gevaarlijke overgangen aan het einde of begin van een fietspad (bv. in de Spoorstraat) wil Groen wegwerken, zodat er een ‘rugdekking’ is voor de fietser.
 • Groen wenst het fietsen aan te moedigen door de ondersteuning van de aankoop van elektrische fietsen (hierdoor kan een deel van het woon-werkverkeer met de wagen overgenomen worden door de fiets) en door het voorzien van beveiligde fietsenstallingen bv. in de fietsstraat Nieuwstraat. Fietsentrommels/boxen kunnen een handig alternatief zijn voor bijvoorbeeld het stallen fiets in een nauwe gang in de eigen woning.

3. Trein en bus

 • Lede heeft een goed functionerend station en vaste ververbindingen richting Gent en Brussel. De dienstverlening in het station wordt door de NMBS afgebouwd waardoor de sociale samenhang daalt (wachten, schuilen binnen, loketfunctie, toegang tot toiletten). De gemeente moet aandringen op het blijven aanbieden van basisdiensten en zelf zorgen dat de omgeving aantrekkelijker wordt.
 • De verbindingen met de bussen van De Lijn bieden een basisaanbod, dat zeker niet meer mag verminderen. Het aanbod van de Lijn moet geoptimaliseerd en afgestemd worden in functie van de noden van (potentiële) gebruikers.

 

4. Auto

 • Groen wil door het sterk aanmoedigen van stappen, trappen en openbaar vervoer het autogebruik geleidelijk verminderen. De doorstroming van het autoverkeer in centrum Lede kan allicht beter door beperkte ingrepen.
 • Het parkeren op de Markt in Lede wordt best beperkt in de tijd. Op die manier wil Groen de plein- en ontmoetingsfunctie stimuleren. 24 uur parkeren wordt voorzien op enkele parkings op wandelafstand.
 • De structurele heraanleg van de doortochten door bv. Papegem en Oud-Smetlede moet ervoor zorgen dat de lokale snelheid zakt tot een veilige limiet.
 • We ondersteunen vanuit de gemeente het autodelen, (bv. Cambio) zodat een tweede gezinswagen overbodig is/wordt en zelfs de enige wagen minder efficiënt. Een goed gedeelde auto kan er een veelvoud van uitsparen met prima gevolgen voor milieu en ruimte inname.
 • We steunen de afschaffing van de ‘voorrang van rechts’ waar dit visueel niet logisch is (voorrang aan belangrijkere lokale wegen). Dit steeds in combinatie met een maximale snelheid van 50 km/uur.